• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 148540
    Odwiedzin dzisiaj: 3

Wieczór autorski Artystów Wileńskich - Aleksandra Śnieżko i Stanisława Kaplewskiego.

Aleksander Śnieżko jest polskim poetą, który na świat przyszedł w 1945 roku na Wileńszczyźnie. W twórczości poety są pieśni religijne, piosenki, romanse. Jego utwory śpiewane są często przez zespoły artystyczne, zarówno w kościołach, jak i podczas imprez świeckich. Poeta jest postrzegany jako współczesny kontynuator nurtu romantycznego w poezji polskiej. Jego wiersze przekładano na litewski, rosyjski i niemiecki.
Od 1989 roku roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich.

 A ja nie mogę zrzec się Wilna,
Zbyt piękne jest, by je zostawić.
Tu tyle ulic polski styl ma,
Tu drzewa szumią jak w Warszawie.

(…) Któż trwać ma w wierze Chrystusowej
Nie dając polskim śladom zginąć
I stać na warcie narodowej
Przy grobie Matki z Sercem Syna.

 Stanisław Kaplewski jest artystą malarzem i grafikiem. Od 1961roku mieszka i tworzy w Wilnie, które wraz z zabytkową starówką i barokowymi kościołami, wywarło wielki wpływ na jego twórczość. Podkreślając wpływ stylu baroku na swoją twórczość, Kaplewski nazywa siebie "dzieckiem baroku".

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce