• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575550
    Odwiedzin dzisiaj: 25

Uniwersytet Pierwszego Wieku

  • Zdjęcie-20161022_113823.jpg

W dniu 3 kwietnia 2015 r. Urząd Miasta Bełchatowa nawiązał współpracę z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego. Dzięki niej najmłodsi bełchatowianie mogą uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych przez wykładowców akademickich. Opisana współpraca jest realizowana w formie projektu edukacyjnego pod nazwą „Uniwersytet Pierwszego Wieku”. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego listu są: dr hab. Jacek Bonarek ze strony Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Tryb. oraz Antoni Owczarek, Pełnomocnik ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych ze strony Miasta Bełchatowa.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce