• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575548
    Odwiedzin dzisiaj: 23

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020r.

  • Zdjęcie-84.jpg

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pierwszego Wieku skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Obejmuje cykl zajęć wzorowanych na wykładach i warsztatach akademickich. Podczas zajęć mali studenci poszerzają wiedzę, zwiedzają ciekawe miejsca tematycznie związane z kierunkiem studiów, rozwijają zainteresowania i pasje,  ucząc się przez zabawę.Zajęcia odbywają się na dwóch kierunkach: filologii polskiej z dziennikarstwem oraz historii Polski 
z archeologią. Rok akademicki trwa od  1 października do 30 czerwca i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce