• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 545669
    Odwiedzin dzisiaj: 1

Stowarzyszenie Plemię Pilsian

  • Zdjęcie-19399852_1582386031795364_2806312844805082704_n.jpg

Aby sformalizować swoją działalność w dn. 11.11.2012 r. w miejscowości Rudzisko, gm. Szczerców, 17 osób (mieszkańcy woj. łódzkiego, głównie z okolic Bełchatowa) przeprowadzili zebranie założycielskie celem powołania stowarzyszenia pod wdzięczną nazwą Stowarzyszenie "Plemię Pilsian".
 W dniu 15.02.2013 r. uzyskaliśmy wpis do KRS pod numerem 0000449522.
 Oficjalną działalność rozpoczęliśmy 1 marca 2013 r.

 Powstanie i działalność:

Dawno, dawno temu....
 A właściwie to całkiem niedawno, bo zaledwie kilka lat temu przy Ośrodku Kultury TKACZ w Tomaszowie Mazowieckim powstała Drużyna Wojów Słowiańskich i Wikingów SŁAWA. My, zainteresowani naszymi słowiańskimi przodkami, w liczbie 7 (a później nawet 8 osób), postanowiliśmy do niej dołączyć. Do dziś współpracujemy ze SŁAWĄ i stanowimy jej południowo-zachodni odłam, a ponieważ budujemy swoją wioskę nad uroczą rzeką Pilsią nazwaliśmy się Plemieniem Pilsian.

 W chwili na terenie planowanej wioski odbywają się spotkania Pilsian oraz innych grup rekonstrukcyjnych, zajmujących się nie tylko wczesnym średniowieczem.
 Naszym zamiarem jest przystosowanie wioski do organizacji warsztatów, biesiad tematycznych, zajęć plenerowych i festynów historycznych.
  Głównym celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy o archeologii, historii, kulturze ludowej, o naszym regionie oraz o życiu w zgodzie z przyrodą i w poszanowaniu jej praw. Zajmujemy się też rzemiosłem, rękodziełem i szeroko pojętą działalnością twórczą.
Nie ograniczamy się jedynie do rekonstrukcji historycznej i budowy wioski słowiańskiej. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania wspomagające rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja regionu Powiatu Bełchatowskiego, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na stronie:

http://pilsianie.blogspot.com/

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce