• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 130042
    Odwiedzin dzisiaj: 58

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019! Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do wyboru mamy dwa kierunki: Filologię Polską z Dziennikarstwem oraz nowo otwarty - Historia Polski z Archeologią. Warunkiem przyjęcia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku, dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych oraz wniesienie opłaty w wysokości 30 zł, którą przeznaczymy na kupno legitymacji studenckiej oraz indeksu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie, a także odebrać bezpośrednio w wyżej wymienionych placówkach, a następnie dostarczyć je do którejś z nich. Na zgłoszenia czekamy do końca września. Zapraszamy!

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce