• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 944
    Odwiedzin dzisiaj: 35

Lekcje muzealne

OFERTA EDUKACYJNA
MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE
Oferta ważna od 5 października 2016r.
  
SPOTKANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (4-5 lat)
 
1. Moja pierwsza wizyta w muzeum.
Lekcja przeznaczona dla maluchów, które po raz pierwszy odwiedzają muzeum. Dzieci zapoznają się z zasadami zachowania w muzeum, dowiedzą się, co to jest muzeum, kto w nim pracuje, zwiedzają ekspozycje poznając jednocześnie podstawowe terminy: muzeum, eksponat, zabytek, konserwacja, wystawa itp. Lekcję kończą zajęcia plastyczne.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('45 min.)


 2. Archeobajka – warsztaty.
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tajemniczy i ciekawy świat archeologii. Zajęcia są połączeniem barwnej prezentacji multimedialnej z warsztatami, podczas których dzieci wcielą się w rolę archeologa.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)


3. Kuchnia – królestwo pani domu.
O tym, co działo się w kuchni przed laty, nawykach żywieniowych polskich mieszczan z końca XIX w., dowiedzą się uczestnicy zajęć. Poznają także dawne żelazka, kuchenne naczynia, młynki, maszynki do palenia kawy, pralki, wyżymaczki z końca XIX w. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają kolorowanki w formie reklam kuchennych produktów, publikowanych na łamach dziewiętnastowiecznej prasy.
Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)


4. Świat pełen barw.
Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady mieszania się i powstawania barw. Dowiedzą się jakie kolory są „zimne”, a jakie „ciepłe”, które kolory są podstawowe, a które uzupełniają się w kole barw. Lekcja połączona z pracami plastycznymi.
Prowadzący: Marcin Uss ('45 min.)


5. Postacie z modeliny – warsztaty.
W trakcie zajęć uczestnicy poznają strukturę modeliny oraz nauczą się „krok po kroku” jak stworzyć postacie, inspirowane wcześniej czytanymi wierszami autorów literatury dziecięcej: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej.
Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)
 
 


LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. 0 – III
Lekcje 1-5 z oferty dla przedszkolaków oraz:
 
1. Poznajemy tradycyjną sztukę zdobniczą – warsztaty.
Podczas lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi technikami zdobnictwa wnętrza ludowego, takimi jak malowanie ścian, sprzętów domowych itp. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również jak wygląda pająk wieszany u sufitu, dlaczego dawniej na podłogach usypywano wzory z piasku oraz jak wyglądają wycinanki z różnych regionów Polski. Druga część zajęć to warsztaty, podczas których powstaną wycinanki, malowane papierowe talerze oraz pająk – praca zespołowa.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('60-90 min.)


 2. W poszukiwaniu zapomnianych zawodów.
Założeniem lekcji jest przedstawienie uczestnikom zawodów, które w ostatnich latach zyskały miano „ginących”. Trudno dziś znaleźć osobę wykonującą zawód stelamacha czy powroźnika. Podczas zajęć, rozwiązując zagadki i krzyżówki w scenerii wystawy, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się zgubili i przede wszystkim - czym zajmowali.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('45 min.)
 


 
LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. IV – VI
Lekcje 1-2 z oferty dla uczniów kl. 0-III oraz:
 
1. Historia Bełchatowa na starych fotografiach.
Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia miasta ilustrowana archiwalnymi fotografiami.
Nie zabraknie zabaw związanych z historią Bełchatowa, np. układania puzzli czy krzyżówek.
Prowadzący: Cezary Bukowiec ('45 min.)


2. Poznajemy herby.
Podczas zajęć uczniowie poznają historię powstawania herbu jako znaku rozpoznawczo-bojowego, wyróżnika stanu rycerskiego, a następnie szlacheckiego. Dowiedzą się z jakich elementów powinien składać się prawidłowo ustalony herb i kto lub co może ów herb posiadać. Poznają przykłady herbów związanych z Bełchatowem. Prezentacja multimedialna z pogadanką oraz chwila rozrywki na koniec – tworzenie własnego herbu.
Prowadzący: Cezary Bukowiec ('60 min.)    

                                                                             
3. Polski savoir-vivre.
Lekcja w formie krótkiego przewodnika po polskiej obyczajowości, ukazuje oryginalność polskiej kultury, naświetloną przykładami z historii. Dyskusja szczególnie zwraca uwagę na dziedziny życia dotyczące nakrywania do stołu, jedzenia oraz picia, form towarzyskich, prezencji, a także zachowania w szczególnych sytuacjach. Na uczestników czekają przepełnione humorem zadania logiczne, rebusy, a także łamigłówki.
Prowadzący: Katarzyna Oleksiewicz-Kapłaniak ('45 min.)
 
4. Historia Polski na przykładzie obrazu Jana Matejki – Kościuszko pod Racławicami.
Słynna, otoczona legendą bitwa stoczona 4 kwietnia 1794 roku, była pierwszym starciem oddziału Tadeusza Kościuszki z wojskami nieprzyjacielskimi. Jakie postacie historyczne utrwalił w swym dziele malarz? Dlaczego „nie ubrał Kościuszki w sukmanę”? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy zajęć.
Prowadzący: Marcin Uss ('45 min.)


5. Muzealni detektywi.

Muzealna gra, mająca na celu zapoznać uczestników zajęć ze stałą ekspozycją oraz historią mieszkańców dworu – siedziby muzeum. Uczestnicy gry pracują w zespołach rozwiązując różnorodne historyczne łamigłówki.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda ('60 min.)


6. Archeologia i pradzieje regionu bełchatowskiego.
Prezentacja multimedialna omawiająca specyfikę pracy archeologa na przykładzie badań z terenu powiatu bełchatowskiego i okolicy. Zajęcia przybliżają uczestnikom tematykę najdawniejszych dziejów naszego regionu.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)


7. Pochodzenie życia, pochodzenie człowieka….
Zajęcia przedstawiające różne stanowiska naukowe dotyczące pochodzenia życia i człowieka. Przegląd dowodów i sposobu ich interpretacji w próbie odpowiedzi na pytanie „ewolucja czy inteligentny projekt?”
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)


8. Narodziny Polski w świetle badań archeologicznych
Opowieść o kształtowaniu się pierwszych organizacji plemiennych na terenie obecnych ziem polskich, odkryciach archeologicznych dotyczących okresu wczesnego średniowiecza. Próba przybliżenia codziennego sposobu życia ludzi tamtych czasów.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)
 
 
LEKCJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Lekcje 1-8 z oferty dla uczniów kl. IV - VI oraz:
 
1. „Palcem po mapie” – warsztaty z turystyki regionalnej.
Połączenie prezentacji dotyczącej walorów turystycznych naszego powiatu z warsztatami edukacji regionalnej. Uczestnicy zajęć nauczą się efektywnego poszukiwania informacji o regionie, korzystania z map i przewodników.
Prowadzący: Anetta Jedynak-Stępnik ('45 min.)


2. Bełchatów – miasto trzech religii.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami religii, których wyznawcy zamieszkiwali Bełchatów przed II wojną światową oraz z bełchatowskimi obiektami kultu religijnego. Lekcja realizowana w czasie dwóch spotkań.
Prowadzący: Magdalena Marciniak-Darda (2 x '45 min.)
 


Wzięcie udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna
na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w celach promocji i informowania o działalności Muzeum bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu obecnie jak i w przyszłości. Uprawnienie do wykorzystania wizerunku obejmuje w szczególności zamieszczanie zdjęcia na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na profilu Facebook, na ulotkach, plakatach i zaproszeniach oraz innych drukowanych formach promocji
i informowania o działalności Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo. Upoważnienie nie jest ograniczone terytorialnie tzn. odnosi się/ jest skuteczne zarówno do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim.
 
UWAGA!

Lekcje realizowane są od wtorku do piątku.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych grup (przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) u osób prowadzących zajęcia - telefonicznie (44 633 11 33), bądź osobiście
w sekretariacie muzeum.
Grupa nie powinna przekraczać 20 osób.
1. Lekcja muzealna prowadzona w muzeum - 2,00 zł od uczestnika.
2. Lekcja muzealna prowadzona poza siedzibą muzeum - 2,50 zł od uczestnika + koszt dojazdu, liczony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2002, Dz.U. nr 27, poz. 271, ost. zm.w Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462.
3. Zajęcia warsztatowe ze stałej oferty edukacyjnej muzeum dla uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego – 3,00 zł. Dla uczniów szkół spoza terenu powiatu bełchatowskiego – 6,00 zł.
4. Zajęcia warsztatowe z oferty edukacyjnej okolicznościowej – cena ustalana odrębnie.
Specjalna opłata „Historia za grosze” – (z rabatem 50% od obowiązujących cen), przysługuje posiadaczom „Bełchatowskiej Karty Rodziny”, a takżeposiadaczom „Karty Dużej Rodziny”, za okazaniem karty oraz dokumentu tożsamości.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2017
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce