• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 142103
    Odwiedzin dzisiaj: 3

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „REGION w KULTURZE”

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „REGION w KULTURZE”

28.września 2018 r., Muzeum Regionalne w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów 11

9.30 - 10.00 – Rejestracja Uczestników Konferencji

10.00 – 10.10 – Otwarcie Konferencji

 

10.10 – 11.50 Panel I

 

dr Sebastian Adamkiewicz (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) Jak opowiedzieć o wojnie? Budowa nowoczesnej wystawy stałej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz

mgr Andrzej Juchniewicz (Prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego w Bełchatowie) Działalność BTF w Bełchatowie

mgr Jędrzej Maciejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Możliwości digitalizowania i udostępniania w Internecie utworów znajdujących się w zbiorach regionalnych bibliotek, muzeów, archiwów, instytucji oświatowych i uczelni

mgr Jakub Dobrzyński (Uniwersytet w Białymstoku/ Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym) Badania nad dziejami w ujęciu lokalnym. Organizacja, możliwości finansowania i perspektywy badawcze

 

11.50 – 12.25 Dyskusja, przerwa na kawę

 

12.25 – 13.55 Panel II

 

mgr Jarosław Bedyniak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) Sen o wolności. Poetycka semantyka opozycji gniazda ojczystego i marmurowych pałaców w poezji Jana Kochanowskiego.

mgr Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 Mieszkam za darmo w każdym z was. Zagłębie Dąbrowskie i Zawiercie w prozie Bartosza Dworaka

mgr Karolina Śmiłowska (Uniwersytet Wrocławski) Miasteczko, które zniknęło. Niezwykłe losy Miedzianki w perspektywie narracji jej dawnych mieszkańców

Ewa Pabian (Uniwersytet Jagielloński) Dziedzictwo kulturowe regionów w dobie globalizacji czy prawo jest w stanie je chronić?

lic. Łukasz Flak, lic. Joanna Kropisz (Uniwersytet Jagielloński) Turystyka przemysłowa i rewitalizacja przestrzeni miejskich a rozwój dziedzictwa kulturowego danego regionu

 

13.55 – 14.40 – Dyskusja, przerwa na obiad (we własnym zakresie)

 

14.40 – 17.00 Panel III

Anna Pawlicka (Uniwersytet Jagielloński) Szkolnictwo powszechne we wsiach powiatu piotrkowskiego (1918-1939)

mgr Damian Wilma (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu) Pieśń w muzyce kaszubskiej. Źródła – inspiracje – rozwój

mgr Jan Żądło (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) Tęsknota za ojczyzną: korespondencja muzyki z tekstem literackim na przykładzie wybranych pieśni Mieczysława Weinberga

mgr Adam Górski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Środowisko zamieszkania a jego wpływ na percepcję miasta jako regionu funkcjonalnego

 mgr Marzena Żemejda-Zybura, (UJD w Częstochowie) O nazwiskach mieszkańców gminy Kruszyna

 

17.15 – 17.30 Zakończenie Konferencji

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce