Regionalia

W dziale tym gromadzone są różnego rodzaju muzealia, ale przede wszystkim regionalia: dokumenty archiwalne, ikonograficzne (zdjęcia i pocztówki), mapy, książki, prasa, przedmioty codziennego użytku, jak i urządzenia techniczne. Spośród tych obiektów przeważają związane z historią Bełchatowa i okolic oraz ich mieszkańców.

Najstarszym zabytkiem znajdującym się w zbiorach tego działu jest dyplom majstrowski wystawiony przez bełchatowski cech szewski w roku 1865. Do interesujących, dobrze zachowanych eksponatów, należy zaliczyć XIX-wieczne koperty z pieczęciami pocztowymi Bełchatowa. Na ich stronach adresowych zachowały się wczesne jednowierszowe stemple nadawcze oraz okrągłe w języku rosyjskim.

Ponadto w dziale tym znajdują się pamiątki związane z właścicielami bełchatowskiego dworu – rodziną Hellwigów i Olszewskich. Są to głównie dokumenty archiwalne dotyczące spraw majątkowych. Poza nimi jednymi z cenniejszych eksponatów są: “Krzyż Walecznych” z legitymacją i opaska powstańcza “Parasola” należące do Bronisława“Bruno” Hellwiga, a także fotografie pochodzące z atelier Anny Hellwig.

Dział posiada bogaty i różnorodny zbiór dokumentów z okresu okupacji: tożsamości, metrykalnych, pozwoleń oraz obozowych kart pocztowych i listów. Poza tym gromadzi mapy z tego okresu, wśród których niezwykle wartościowym i unikatowym eksponatem jest szczegółowa niemiecka mapa Bełchatowa.

Najnowszymi nabytkami tego działu są muzealia obrazujące dawne szkolnictwo: ławki szkolne, świadectwa, przybory do pisania, pomoce naukowe. oraz podręczniki – wśród nich najstarszy pochodzi z 1907 roku.