Etnografia

Rejon bełchatowski na etnograficznej mapie Polski nie ma szczególnego znaczenia – nie wykształciły się tu charakterystyczne formy rękodzieła ludowego, budownictwa drewnianego czy też plastyki obrzędowej. Przez długi czas działał jednak w Grocholicach, dziś będących częścią Bełchatowa – ośrodek garncarski, prowadzony przez rodzinę Kostrzewskich. Proces szybkiego uprzemysłowienia obszaru powiatu bełchatowskiego – szczególnie powstanie Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów", pociągną za sobą nieuchronne zanikanie tradycyjnej kultury wiejskiej i rzeczywistą likwidację wielu osad wiejskich.

Eksponaty etnograficzne znajdujące się w zbiorze muzealiów to w dużej mierze tradycyjne sprzęty i narzędzia wykorzystywane w gospodarstwie wiejskim. Znajdują się tu m.in. narzędzia i urządzenia do obróbki lnu – od nitki do tkaniny, jak również oryginalne tkaniny pasiaste z okolic Bełchatowa, elementy warsztatów kowala, stelmacha i inne.

Wśród wytworów rzemiosła ludowego z terenu powiatu bełchatowskiego są gliniane naczynia z warsztatu Kostrzewskich, a sztukę ludową z tych okolic reprezentują prace współczesnych twórców – wśród nich Marii Szcześniewskiej (malarstwo) i Piotra Szcześniewskiego (rzeźba) oraz pełne kunsztu artystycznego wyroby kowalskie autorstwa Sylwestra Szali.