Biblioteka

1989. Koniec systemu : Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia; Warszawa 2009, Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, Nr indeksu: 1340

5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941-1947 : Zarys dziejów; Londyn 2012, Fundacja Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Nr indeksu: 1341

Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954 : taktyka, strategia, metody; Warszawa 2004, IPN KŚZpNP, Nr indeksu: 472

Archeologia w województwie piotrkowskim : informator 1988-1994 r. ; Piotrków Trybunalski 1995, Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nr indeksu: 334

Archeologia w województwie piotrkowskim : informator 1988-1994; Piotrków Trybunalski 1995, Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, Nr indeksu: 477

Baran Adam, Profesor Strzembosz: Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca, 2009, Oficyna Wydawnicza Rytm, Nr indeksu: 1342

Bezpieczeństwo współczesnego świata w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. nauk. C. T. Szyjko; Warszawa 2007, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, Nr indeksu: 1264

Bełchatów szkice z dziejów miasta / pod red. Dariusza Roguta; Piotrków Trybunalski 2005, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej Nr indeksu: 510, 511, 512

Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach, cz. I; Bełchatów 2014, Muzeum Regionalne w Bełchatowie, Nr indeksu: 1292, 1293, 1294

Bo wolność krzyżami się mierzy : dzieje oręża polskiego 1939-1945 / red. nauk. Zygmunt Matuszak; Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, Nr indeksu: 1298

Bogu - ojczyźnie - bliźniemu : duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech, 1939-1945 ; Warszawa 2005, Rytm, Nr indeksu: 1273

Bogu - ojczyźnie - bliźniemu : duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech, 1939-1945 = Istennek - a hazának - felebarátaimnak : lelkészek a lengyel menekültek életében Magyarországon, 1939-1945; Warszawa 2005, Rytm Nr indeksu: 1345

Charków-Katyń-Twer-Bykownia : w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej : zbiór studiów / pod red. Andrzeja Koli i Jana Szilinga; Toruń 2011, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Nr indeksu: 1348

Czas przeszły - ciągle obecny : powroty : historia, wspomnienia, dokumenty : praca zbiorowa / pod red. Juliana Baranowskiego i Zbigniewa Onufrzaka; Łódź 2007, ZWZŁ, Nr indeksu: 1353

Do wolnej Polski nam powrócić daj : 1939-1945 Powązki Cmentarz Wojskowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Warszawa 1998, Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wydawnictwo Ethos, Nr indeksu: 1355

Do wolnej Polski nam powrócić daj : 1939-1945 Powązki Cmentarz Wojskowy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Warszawa 2004, Fundacja Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wydawnictwo Ethos, Nr indeksu: 1354

Droga do Polski : walka o niepodległość w wyobraźni i pamięci twórców ludowych : wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, listopad 1998 - maj 1999; Toruń 1998, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Nr indeksu: 206, 207

Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w latach 1945-1991 : część pierwsza 1945-1956; Warszawa 2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Nr indeksu: 1359

Dzieje 25 pułku piechoty w latach 1918-1939 / red. Krzysztof Wiączek; Piotrków Trybunalski 1991, Muzeum Okręgowe, Nr indeksu: 151, 152, 153

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego; Łódź 1989, Wydaw. Łódzkie, Nr indeksu: 141

Dziś kończymy rewolucję : wybory przełomu oczami uczestników / Jacek Kiełpiński, Adam Luks, Radosław Rzeszotek ; zdj. i mat. graf. Remigiusz Stasiak ; Toruń 2009, Navigare. Nr indeksu: 1360

Echa Czerwca : kronika obchodów 50. rocznicy Powstania Poznańskiego 1956 roku = Chronicle of the celebrations of the 50th Anniversary of The Poznań Uprising of 1956; Poznań 2006, Wydawnictwo Miejskie, Nr indeksu: 1361

Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli : 1575-1764 : upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy

Warszawa 1997, Rytm, Nr indeksu:  558

Elektrownia Bełchatów; Bełchatów 1998, Elektrownia Bełchatów, Nr indeksu: 139

Elektrownia Bełchatów; Bełchatów 1998, Elektrownia Bełchatów, Nr indeksu: 140

Fakty Informacyjne Komentarze Rok 2007 - Tygodnik Regionalny ( od nr 1 (584) do nr 51/52 (638/639)

Bełchatów 2007, „Fundacja Społecznie Solidarni” i EL-BAT, Nr indeksu:  748

Fakty Informacyjne Komentarze Rok 2008 - Tygodnik Regionalny (od nr 1/2 (641/642) do nr 51-52 (691/ 692)

Bełchatów 2008, „Fundacja Społecznie Solidarni” i EL-BAT,  Nr indeksu:  749

Fakty Informacyjne Komentarze Rok 2009 - Tygodnik Regionalny (od nr 1 (693) do nr 51/52 (743/744)

Bełchatów 2009, „Fundacja Społecznie Solidarni” i EL-BAT , Nr indeksu:  750

Generał Władysław Sikorski : 1881-1943; Warszawa 2013, Bellona, Nr indeksu: 1284

Gułag polskich poetów / wybór wierszy i przedm. Nina Taylor-Terlecka; Warszawa 2011, Wydawnictwo Most, Nr indeksu: 1288, 1364

Harcerski Słownik Biograficzny; T. 2; Warszawa 2008, Muzeum Harcerstwa, Marron Edition, Nr indeksu: 1367

Ja - regionalista : refleksje, stanowiska, komentarze / pod red. Damiana Kasprzyka; Łódź 2010, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Nr indeksu: 1287

Jesteśmy, by pamiętać... / [zespół red. Sylwia Trzeciakowska, Monika Kościukiewicz] ; Białystok 2012, Muzeum Wojska, Nr indeksu: 1372

Józef Pankiewicz; Kraków 1996, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Nr indeksu: 106

Kolberg Oskar, Pieśni ludu polskiego t. 1, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1961, Nr indeksu: 1

Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku / ułożona przez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego; Warszawa 1997, Państwowy Instytut Wydawniczy, Nr indeksu: 69

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 1-2; Warszawa 1998, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 169

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 1; Warszawa 1996, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 162

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 1; Warszawa 1997, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 166

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 2; Warszawa 1996, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 163

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 2; Warszawa 1997, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 167

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 3-4; Warszawa 1997, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 168

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 3; Warszawa 1996, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 164

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 4; Warszawa 1996, Instytut Archeologii, Nr indeksu: 165

Leksykon malarstwa od A do Z ; Warszawa 1996, Muza Nr indeksu: 99

Malarstwo polskie; Warszawa 1997, Auriga, Nr indeksu: 102

Mapa. Unia Europejska + 2 płyty CD; Katowice 2003, Wydawnictwo Kartograficzne, Nr indeksu: 338

Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa

w 90 rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego / pod red. Marka Dutkiewicza ; Zelów 2005, Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej. Filia Piotrków Trybunalski, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie; Atena : na zlecenie RSKK, Nr indeksu:  607, 608

Mały słownik języka polskiego; Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN Nr indeksu: 61

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989 ; Warszawa 2004, IPN, Nr indeksu: 494

Mówią wieki : magazyn historyczny / [Ministerstwo Edukacji Narodowej] / rocznik; Warszawa 2001, Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Nr indeksu: 441

Mówią Wieki : magazyn historyczny / [Ministerstwo Edukacji Narodowej] / rocznik; Warszawa 2002, Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Nr indeksu: 442

Mówią Wieki : magazyn historyczny / [Ministerstwo Edukacji Narodowej] / rocznik; Warszawa 2003, Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Nr indeksu: 443

Muzea Watykanu; Warszawa 1995, Arkady, Nr indeksu: 66

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Kaseta MRX/2/6, Nr indeksu: 322

Nowy słownik ortograficzny PWN; Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, Nr indeksu: 68

Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981; Warszawa 2003, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Nr indeksu: 474

Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego; T. 2; Kalisz 1961, Wydawnictwo Poznańskie : na zlecenie Społecznego Komitetu Obchodu XVIII Wieków Kalisza, Nr indeksu: 297

Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego; T. 3; Kalisz 1962, Wydawnictwo Poznańskie : na zlecenie Społecznego Komitetu Obchodu XVIII Wieków Kalisza, Nr indeksu: 296

Pamięć i Sprawiedliwość 2 (8) 2005, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej

Pamięć i Sprawiedliwość 2 (8) 2005, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa 2005, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Nr indeksu:  538

Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej; Moszczenica 1999, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, Nr indeksu: 518

Pięć wcieleń kobiety w teatrze nō; Warszawa 1993, Pusty Obłok, Nr indeksu: 147

Piotrkowskie Studia Międzynarodowe nr 1/2006; Piotrków Trybunalski 2007, Wydawnictwo M.M., Nr indeksu: 1262

Polska 75; Warszawa 1975, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Nr indeksu: 1338

Polska i Kościół w procesie integracji europejskiej : Konferencja ; Warszawa 1998, KAI ISBN: 83-905125-2-1, Nr indeksu: 200

Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna, nr 37-38; Łódź 1995, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Nr indeksu: 505

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet; T. 03/2014; Warszawa 2014, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Nr indeksu: 1296

Przed "Łupaszką" u "Kmicica", Wileńszczyzna 1943 : uratowanych z podstępnej sowieckiej likwidacji partyzantów "Kmicica" zebrał pod swoją komendę w 5. Wileńskiej Brygadzie AK Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka"; Warszawa - Kraków 2015, Oficyna Wydawnicza "Mire

Przewodnik po sztuce: artyści i ich dzieła, style i kierunki od XIV wieku do współczesności.; Warszawa 1994, Arkady, Nr indeksu: 86

Rada Europy: działania i efekty; Warszawa 1998, Ośrodek Informacji Rady Europy, Nr indeksu: 199

Rekordy Ziemi : przyroda ożywiona; Warszawa 1997, Bellona, Nr indeksu: 72

Rijksmuseum - Amsterdam; Warszawa 1995, Arkady, Nr indeksu: 85

Rok pierwszy : powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944 - czerwiec 1945); Warszawa 2004, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Nr indeksu: 473

Rzeczpospolita Polska czasu wojny: rozkazy Naczelnego Wodza do żołnierzy 1939-1945; Warszawa 1997, Kopia, Nr indeksu: 84

Siódma Prowincja Nr 3-4: Kwartalnik kulturalny Piotrkowskiego, Sieradzkiego, Skierniewickiego; Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice 1995, Wojewódzki Dom Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu, Wojewódzki Dom Kultury w

Solidarność 20 lat nr 17

Solidarność 20 lat nr 17; Sosnowiec 2000, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, materiały historyczne

Stan wojenny w Polsce 1981-1983 / pod red. Antoniego Dudka; Warszawa 2003, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Nr indeksu: 475

Stare pocztówki z Radomska i okolic / [tekst Grażyna Pezowicz ; układ i red. Bożena Błaszczyk].; Radomsko 1995, Muzeum Regionalne, Nr indeksu: 209

Sztuka świata. T. 12. Leksykon A-K; Warszawa 1998, Arkady, Nr indeksu: 301

Sztuka świata; T. 10; Warszawa 1996, Arkady, Nr indeksu: 117

Sztuka świata; T. 1; Warszawa 1989, Arkady, Nr indeksu: 108

Sztuka świata; T. 2; Warszawa 1990, Arkady, Nr indeksu: 109

Sztuka świata; T. 3; Warszawa 1993, Arkady, Nr indeksu: 110

Sztuka świata; T. 4; Warszawa 1990, Arkady, Nr indeksu: 111

Sztuka świata; T. 5; Warszawa 1992, Arkady, Nr indeksu: 112

Sztuka świata; T. 6; Warszawa 1991, Arkady, Nr indeksu: 113

Sztuka świata; T. 7; Warszawa 1994, Arkady, Nr indeksu: 114

Sztuka świata; T. 8; Warszawa 1994, Arkady, Nr indeksu: 115

Sztuka świata; T. 9; Warszawa 1996, Arkady, Nr indeksu: 116

Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, Nr indeksu: 60

Słownik wyrazów obcych PWN; Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, Nr indeksu: 67

Uffizi : historia i zbiory; Warszawa 1995, Arkady, Nr indeksu: 65

W 20-lecie Wymarszu Pierwszej Kompanij Kadrowej z „Oleandrów” w Krakowie dnia 6 sierpnia 1914 roku; Pabianice 2000, Oficyna Wydawnicza Pamięć, Nr indeksu: 289

Wielka encyklopedia antyków; Warszawa 1996, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Nr indeksu: 103

Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza / pod red. Marka Gedla; Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Nr indeksu: 331

Województwo piotrkowskie : monografia regionalna : zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju; Łódź, Piotrków Trybunalski 1979, Uniwersytet Łódzki, Nr indeksu: 506

XXX lat Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy WP w Bełchatowie - Grocholicach; Grocholice 1999, Szkoła Podstawowa nr 5 w Grocholicach, Nr indeksu: 214, 215, 216